Kezdőoldal Szakkönyvek
Szakkönyvek
Szakkönyvek

Könyvekről lévén szó stílszerűen egy kis bevezetővel kell kezdenünk. Az alább felsorolt magyar nyelvű könyvek a megadott elérhetőségeken kívül általában megvásárolhatók az SPSS képviseleten is, illetve szívesen segítünk a könyvek beszerzésében, internetes vásárlás lebonyolításában is, hogy megkönnyítsük felhasználóinknak a szakirodalomhoz való hozzájutást.

Ezeken kívül a baloldali keretben angol nyelvű könyvek találhatók az SPSS.com, illetve az Amazon.com  kínálatából. Tekintettel az internet folyamatosan változó tartalmára, a könyvek elérhetősége és ára változhat, így a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ezekre az SPSS képviselet nem tud garanciát vállalni.

Az SPSS Hungary támogatja a szakkönyvek kiadását is, ezért ha Ön tud megjelenés előtt álló könyvről, vagy más olyan könyvről, amely ide illene az oldalainkra, kérjük keressen meg bennünket.Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe
bevezetes_spss.jpg
arrow.gif Szerzők: Ketskeméty László - Izsó Lajos - Könyves Tóth Előd
Artéria Studió, 2011
arrow.gif Oldalak: 579 (A4)
arrow.gif ISBN: 978-963-08-1100-2
arrow.gif Elérhető: www.ketskemety.hu
arrow.gif Ára: 6950 Ft

Egy vaskos kötetet (579 oldal) tart majd a kezében az Olvasó. Ha megismerkedik majd a könyv tartalmával is, akkor viszont el fog csodálkozni, hogy fért el ennyi információ ilyen kis helyen! Benne van ugyanis a piacon elérhető legfrissebb programverzió, az IBM SPSS Statistics 19 legfontosabb moduljainak részletes leírása, a módszerek mögött meghúzódó elméleti háttér vázlatos matematikai ismertetése, valamint több száz számítógépes alkalmazási példa és gyakorlat. Tulajdonképpen három önálló tankönyvet tartalmaz a kötet, tréfásan azt mondhatnák, hogy "három az egyben" kiadvány. (A programrendszer angol nyelvű leírása egyébként több mint 7000 oldal!)
A könyv a szerzők korábbi publikációihoz képest radikálisan megújult és kibővült. Többek között olyan vadonatúj fejezetek, kiegészítések kerültek a szövegbe, mint a táblázatkezelés, a szintaxis üzemmód leírása, a direkt marketing módszerek, az általánosított lineáris modellek, a legközelebbi társ módszer, a Q-módszertan és mások. A mesterséges neurális hálózatok témaköre, miután beépült a rogramrendszerbe, alaposan kibővült, gazdagodott. A számítógépes gyakorlatokat egyrészt "átkottáztuk" a legújabb SPSS Statistics verzióhoz, másrészt az új témakörökhöz sok vadonatúj gyakorlatot és feladatot is megszerkesztettünk.
A számítógépes gyakorlatokat a szorgalmas Olvasó önállóan elvégezve olyan trükkök birtokába juthat, amelyek segíthetik őt majd a későbbi munkáinál. A könyvben az olvasók visszajelzései alapján a korábbi kiadványok szövegében található pontatlanságokat, sajtóhibákat és értelemzavaró részeket is természetesen korrigáltuk.
Az alábbi képen látható szerzők - természetesen maguk is több évtizedes SPSS felhasználók - remélik, hogy hasznos segédanyagot állítottak össze a potenciális alkalmazók számára, de bíznak abban is, hogy a rutinos kutatók, felhasználók is találnak majd valami újat és fontosat a maguk számára e könyvben.

 
Adatelemzés SPSS használatával
adatelemzes.jpg
arrow.gif Szerzők: Jánosa András
ComputerBooks, 2011
arrow.gif Oldalak: 376
arrow.gif ISBN: 978 963 618 368 4
arrow.gif Elérhető: www.computerbooks.hu
arrow.gif Ára: 4700 Ft
Körülöttünk egy informatikai forradalom zajlik. Kevés olyan folyamata, területe van életünknek, melynek eseményeit valamilyen módon ne rögzítenénk. De a globalizáció, a felgyorsult üzletmenet, a növekvő ügyféligények, egyes szektorok (például bank, távközlés) növekvő szabályozási-megfelelési kényszere, a társadalmi mozgások, de akárcsak a felismerés és adatgyűjtés módszereinek és eljárásainak fejlődése és számos más tényező is az adatmennyiség folyamatos növekedéséhez vezet, s ez a növekedés exponenciális.

Akár az adattömeg mérete, akár az adatokkal ábrázolt jelenségek bonyolultsága, összetettsége, áttekinthetetlensége okán nagyon sok érték marad rejtve. Ezekben az adatokban pedig ott vannak elrejtve a válaszok a gazdaság működésének kulcs kérdéseire. Olyanokra, mint: kik a vevőink, kik alkotják a vevőinknek azt a hányadát, akiktől a bevétel túlnyomó többsége származik, mi a vevőérték, stb. Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása nagyon értékes a gazdálkodó szervezetek számára. A kérdések megválaszolásának a forrása ott lapul a gyűjtött, tárolt adatokban. Azonban - először is - kell tudni feltenni azt a kérdést, ami fontos. Ahhoz pedig, hogy valóban válaszolni is tudjunk a feltett kérdésekre, az adatoktól el kell jutni a hasznosítható, a kérdést megfogalmazó területre (természet- és társadalom világa, gazdaság, üzleti élet) ?visszaforgatható" tudásig. Ebben a feltáró folyamatban az üzleti intelligencia megragadható úgy, mint eszközök, módszerek, technikák összessége, melyek biztosítják, hogy a megkutatott, vagy a vállalati információs vagyonból az üzleti életben, vagy a társadalmi folyamatok alakításában közvetlenül hasznosítható tudásig eljussunk.

Az információ tudássá alakításának folyamatában az adatelemzésnek az egymással kapcsolatban álló információk összegyűjtésében, értelmes szerkezetbe rendezésében, szemléletes megmutatásában, elemzésében, következtetések levonásában, s bizonyos előre látások, kivetítések megfogalmazásában van szerepe. Az a felismerés, amit az adatelemzés során szerzünk, kiinduló pont kell legyen olyan üzleti tervek készítéséhez, melyek üzleti probléma megoldására irányulnak, végülis hozzá tudnak járulni az üzleti kockázat csökkentéséhez, az értékesítés növeléséhez, a vevői kör jobb eléréséhez, a költségek csökkentéséhez.

Ezért e könyvben egyfelől megoldást kívánok adni bizonyos adott problémák megválaszolását segítő elemzési megoldásokra, de segíteni akarok a megoldások elemzésében, interpretálásában is. Remélem, hogy mindkét területen olyan hozzájárulást tudok adni, amit először ebben a műben találnak meg. Megtalálhatók olyan kérdések magyarázatai, melyekre korábban kevesen tértek ki, s megtalálhatók a mintául szolgáló, megoldás tekintetében útmutató, értelmező elemzések. A megoldások konkrét példákon keresztül kerülnek bemutatásra, s ábrákkal, magyarázatokkal lépésről-lépésre levezetésre, azzal a céllal hogy az olvasó számára követhetők, ellenőrizhetők legyenek.

A könyv elsősorban tankönyvnek íródott. Remélhetőleg azonban haszonnal forgathatják a gazdálkodó szervezetek elemző munkatársai is, akik munkájukban az adatelemzés módszereinek gyakorlati alkalmazása során feladataik megoldásához módszertani és számítógépes támogatást keresnek.

 
Felhasználói viselkedés elemzése webes környezetben - Web-analitikai módszerek alkalmazása viselkedés-elemzésre
webkonyv.png
arrow.gif Szerzők:

Balogh I., Horváth Á.
(szerk.)
DSGI 2010

arrow.gif Oldalak: 226
arrow.gif ISBN: 978-963-88946-0-1
arrow.gif Elérhető:

Megrendelhető a DSGI Ergonómiai Mérnöki Irodán:

Dr. Szabó Gyula:
dsgi@dsgi.hu
(Skype: drszabogyula)

Amíg a készlet tart.

arrow.gif Ára: 2000 Ft

Balogh Imre - Horváth Ádám szerk.

A könyv a BME Ergonómia és Pszichológia Tanszékén működő műhely tagjainak a tanulmányaiból áll. A tanulmányokat két csoportba sorolhatjuk: a kötet egyaránt tartalmaz az oktatási adatbányászat, valamint az üzleti alkalmazások témakörébe tartozó dolgozatokat.

Oktatási adatbányászat:

 1. Dr. Balogh Imre: Adatbányászat alkalmazása az oktatásmenedzsmentben
  1. Klasszikus adatbányászati feladatok megoldása Modeler 14 segítségével
  2. Célja az oktatásmenedzsment támogatása a felhasználói viselkedés elemzésével
  3. MOODLE és NEPTUN adatbázisok alkalmazása
 1. Dr. Tóth Péter: Virtuális kurzusbeli tanulási tevékenység vizsgálata web bányászati módszerekkel
  1. A virtuális tanulási környezet (VLE) és az üzleti intelligencia (BI) közötti párhuzam bemutatása
  2. MOODLE és CLEMENTINE-MODELER módszertani megalapozás
  3. Gyári streamek testre szabása
 1. Dr. Nyéki Lajos: A COEDU távoktatási keretrendszer használatának elemzése
  1. Adatbányászati és pedagógiai - módszertani megalapozás
  2. COEDU rendszer bemutatása
  3. Programozási környezet használata
 1. Jókai Erika - Horváth Cz. János - Nagy Gábor: Tanulási szokások vizsgálata web bányászati technikákkal
  1. SCORM kompatibilis e-learninges tananyag pedagógiai elemzése
  2. CLEMENTINE - MODELER bevezetés
  3. Programozási feladatok
 1. Bóta László: Esettanulmány az Eszterházy Károly Főiskola korábbi honlapjának web bányászatáról
  1. Klasszikus web bányászati problémák felvetése és megoldása
  2. CLEMENTINE - MODELER ismertetés
  3. Felhasználói viselkedés elemzése

Üzleti alkalmazások

 1. Horváth Ádám - Laufer László: Ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszer használhatóságának vizsgálata webes adatbányászati eszközökkel
  1. Klasszikus üzleti usability test feladat megoldásának bemutatása
  2. CLEMENTINE - MODELER eszközkészlet bemutatása
  3. Önálló streamek fejlesztése a felhasználói viselkedés elemzésére
 1. Gáspár-Papanek Csaba: Vásárlás előrejelzése e-kereskedelmi weboldalakon
  1. Konkrét üzleti szituáció vizsgálata
  2. Klasszikus webes adatbányászati probléma megoldása
  3. A továbblépés lehetősége tágabb eszközrendszer segítségével
 1. Nagy István: Webes tartalmak olvasottságának becslése
  1. Üzleti probléma felvetése és indoklása
  2. A felvetett üzleti probléma megoldása és annak elméleti hátterének ismertetése
  3. Adatbányászati technikák bemutatása

 
Szövegbányászat
clip_image001.jpg
arrow.gif Szerzők:

Tikk Domonkos
Tipotex Kft., 2007

arrow.gif Oldalak: 294
arrow.gif ISBN: 9789639664456
arrow.gif Elérhető: http://www.bookline.hu
arrow.gif Ára: 3 700 Ft

A szövegbányászat célja, hogy a szöveges formában - interneten, szöveges adatbázisokban, vállalati intraneteken vagy személyi számítógépeken - tárolt, azaz jellemzően strukturálatlan elektronikus adatokból a rejtett, nem triviális információkat felderítse, illetve a hozzáadott információkat kinyerje. Mivel az elektronikus formában tárolt adatok egyre növekvő hányadát a szöveges dokumentumok teszik ki (a Merill Lynch elemzői szerint az üzleti információk 85%-a strukturálatlan adat: e-mail, emlékeztető, üzleti és kutatási beszámoló, prezentáció, hírek, reklámanyag, weboldal, stb.), ezért egyre nagyobb igény van olyan megoldásokra, amelyekkel hatékonyan lehet szövegeket intelligens módon feldolgozni és elemezni.

A könyv a következő témákat tárgyalja: előfeldolgozás, modellalkotás, reprezentáció, információkinyerés, keresések, osztályozás, csoportosítás, kivonatolás, válaszkereső rendszerek, egyéb feladatok, piaci alkalmazások.

Mivel a szövegbányászati problémák nagy része nyelvfüggő, ezért a mű kiemelten foglalkozik a magyar nyelvű szövegek feldolgozását segítő módszerekkel és eredményekkel, amivel a hazai piaci igények kielégítését is elő kívánja segíteni.

A könyv szovegbanyaszat.typotex.hu címen elérhető internetes mellékletén az anyaghoz kapcsolódó példák, esettanulmányok, kiegészítő anyagrészek találhatók, amelyet gazdag linkgyűjtemény egészít ki.
 
SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv
boritokozep.jpg
arrow.gif Szerzők: Sajtos László - Mitev Ariel
Alinea kiadó, 2007
arrow.gif Oldalak: 404
arrow.gif ISBN: 978-963-9659-08-7
arrow.gif Elérhető: http://www.alinea.hu/spss.php
http://www.bookline.hu
arrow.gif Ára: 4 950Ft

Napjainkban egyre fontosabbá válik az adatok gyűjtése, kezelése, elemzése és azok információvá alakítása, hiszen az információk gyűjtésén döntések sorozata múlik. "Az információ hatalom" szlogen azonban csak akkor válik valóra, ha az adatokból tudományos módszereken alapuló elemzéssel és értelmezéssel valóban felhasználható információt hozunk létre.
A könyv különböző területen tevékenykedő - mind a kezdő, mind a gyakorlott - szakemberek számára kíván segítséget nyújtani a kutatás és az adatelemzés terén. A kutatás során használt elemzési módszereknek egy jelentős arzenálját mutatja be egy, a világ leggyakrabban alkalmazott statisztikai programcsomagja, az SPSS segítségével.
Elsősorban azoknak készült, akik az elemzések gyakorlati alkalmazási lehetőségeire kíváncsiak, és gyakorlati tanácsokat szeretnének kapni a munkájukhoz. A legtöbb fejezet egy konkrét probléma megfogalmazásával indul, amelynek megoldását az olvasó végig tudja követni. Az egyes elemzések döntésközpontú bemutatására törekedve végigvezeti az olvasót az adott problémán, és szembesíti az elemzés során szükséges döntésekkel.
A könyv kiemelkedő abban a tekintetben, hogy a nemzetközileg elismert Research International Hoffmann piackutató cég gyakorlati tapasztalataira építő esetek bemutatásával jelenik meg.

Dr. Sajtos László (33) akadémiai pályafutását a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Tanszékének munkatársaként kezdte. Szakmai tapasztalatát főleg piackutató cégeknél, többek között az ACNielsennél és BellResearchnél szerezte, amely meghatározta oktatói pályafutását is. Aktív kvantitatív adatelemzésen alapuló tárgyak oktatásában és fejlesztésében, valamint piackutatási tanácsadóként és előadóként részt vett számos vállalat kutatási és továbbképzési projektjeiben. 2005 óta feleségével Új-Zélandon él, és a University of Auckland Business Schooljának oktatója.

Dr. Mitev Ariel (32) a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetének adjunktusa. Állandó kutatói és tanácsadói tevékenységet végez akadémiai és üzleti projektekben, oktató és tréner egyetemi kurzusokon, tanfolyamokon és tréningeken. Úttörő munkát folytat a Magyarországon kevésbé elterjedt kutatási módszertanok alkalmazásában és publikálásában. Feleségével és lányával Budapesten él.

A könyv kiegészítő anyagai letölthetők a www.marketprof.hu oldalról

 
Túlélőkészlet az SPSS-hez - Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára
image002.jpg
arrow.gif Szerzők: Székelyi Mária - Barna Ildikó
Typotex Elektronikus Kiadó, 2002
arrow.gif Oldalak: 453
arrow.gif ISBN: 963 9326 42 9
arrow.gif Elérhető: http://www.szakkonyv.hu/
http://www.bookline.hu
arrow.gif Ára: 3 600 Ft

A könyv empirikus társadalomkutatók és szociológus hallgatók számára készült. Az SPSS programcsomag használatával párhuzamosan mutatja be, hogy milyen technikákkal lehet "rendet vágni" az adatok dzsungelében. Így ismerkedhet meg az olvasó a különböző adatredukciós módszerekkel: a főkomponens-, a faktor- és a klaszter elemzéssel. A könyv rávilágít a magyarázó modellek felépítésének nehézségeire, az adatok természetéből adódó korlátokra. Részletesen tárgyalja az ANOVA, a lineáris regresszió, az útelemzés és a diszkriminancia-analízis segítségével megközelíthető probléma-típusokat. Minden SPSS-beli eljáráshoz hozzákapcsolja az alkalmazhatóság feltételeinek és az output-ok értelmezésének tárgyalását.

A könyv a leendő és a már gyakorló alkalmazókat arra tanítja, hogy az SPSS programcsomag bármilyen szintaktikailag helyesen megadott utasítás végrehajtására képes, ezért az egyes eljárások kiválasztásánál, a modell megalkotásánál és annak interpretálásánál komoly hibalehetőségekkel és interpretációs korlátokkal kell számolni. Semmiféle bonyolult matematikai-statisztikai eljárás sem pótolhatja az operacionalizálás hiányosságait és az előzetes koncepció nélkül létrehozott adatbázisokat sem képes koherens egésszé rendezni. A bonyolult módszertani apparátus hatékonyan segítheti, de semmiképpen sem válthatja ki a logikus gondolkodást.

A könyv megértése nem kíván komoly matematikai előképzettséget, közérthető stílusban adja elő az előfeltevéseket, lépésről lépésre halad a bonyolultabb modellek felé, és találó példákon keresztül mutatja az egyes módszereket.

 
Adatelemzés számítógéppel
adatelemzes.jpg
arrow.gif Szerzők: Jánosa András
Perfekt, 2005
arrow.gif Oldalak: 271
arrow.gif ISBN: 963-394-636-0
arrow.gif Elérhető: www.perfekt.hu
arrow.gif Ára: 2.800 Ft

A könyv statisztikai módszertant alkalmazó gazdasági elemzési problémák megoldását tárgyalja. Ugyanarra a problémakörre többféle megoldást is ad. Ennek az a célja, hogy különböző munkakörnyezetben is használható megoldásokat kínáljon. A széles körben hozzáférhető EXCEL táblázatkezelővel történő ? többféle ? megoldás mellett csaknem minden problémakör megoldását tárgyalja SPSS-ben is. Cél, hogy megismerkedjen az olvasó a nemzetközi viszonylatban is a gazdálkodó szervezeteknél, pénzintézeteknél, államigazgatásban elterjedten használt professzionális elemző szoftverrel.

A könyv az elemző munkát, s így az SPSS használatát is alapvetően gyakorlati közelítésben tárgyalja. Ad egy általános bevezetést is az SPSS szoftver használatába, de a tárgyalt ? konkrét példákon ábrázolt ? szakmai problémakörökhöz kapcsolódóan levezeti az SPSS-es megoldásokat is. A megoldások ábrákkal, magyarázatokkal, lépésről-lépésre kerülnek bemutatásra azzal a céllal, hogy az olvasó számára követhetőek, ellenőrizhetőek legyenek.

A könyv elsősorban tankönyvnek íródott. Remélhetőleg azonban haszonnal forgathatják a gazdálkodó szervezetek elemző munkatársai is, akik munkájukban a statisztikai elemzés módszereinek gyakorlati alkalmazása során feladataik megoldásához módszertani és számítógépes támogatást keresnek.

 
Adatbányászat a hatékonyság eszköze - Gyakorlati útmutató kezdőknek és haladóknak
image006.jpg
arrow.gif Szerzők: Dr. Abonyi János
ComputerBooks, 2006
arrow.gif Oldalak: 400
arrow.gif ISBN: 963-918-342-2
arrow.gif Elérhető: www.computerbooks.hu
arrow.gif Ára: 4.900 Ft

A könyv az adatbányászat tevékenységének lépéseit részletesen bemutatva kívánja megismertetni az olvasót, azzal hogy

 • milyen jellegű gazdasági, mérnöki, illetve tudományos problémák megoldásában alkalmazható az adatbányászat,
 • mik az adatbányászatnak, mint tevékenységnek melyek a fő lépései és
 • eszközei,
 • miként lehet eldönteni, hogy egy adott feladat megoldásához milyen adatbányászati eszközt, illetve algoritmust kell alkalmazni,
 • melyek ezeknek az algoritmusoknak a fő paraméterei, hogyan célszerű ezeket megválasztani, illetve a kapott eredmények miként értelmezhetők,
 • milyen speciális megoldásokat követelnek az időbeli változásokat vizsgáló, illetve szövegek elemzését megcélzó feladatok,
 • végül az üzleti életben történő speciális alkalmazások, pl. ügyfélszolgálat menedzsment milyen általánosítható kérdéseket vetnek fel, s e kérdésekre milyen válaszok adhatók.

A gyakorlatias megközelítésmódot számtalan példa, esettanulmány, alkalmazási sikertörténet ismertetése biztosítja, melyek összeállítása során a magyar informatikai piac üzleti intelligenciával foglalkozó szegmensének sajátosságait is figyelembe vettük. Ezek az információk különösen azok számára hasznosak, akik adattárházat és annak kiaknázására alkalmas rendszert kívánnak kiépíteni. Reményeink szerint az érdeklődő olvasók már a könyv olvasása közben képesek lesznek annak eldöntésére, hogy az őket körbevevő adatok elemzésével miként juthatnak hasznos információkhoz, illetve e ,,tudásfeltárási'' folyamathoz milyen eszközökre lesz szükségük, és képesek lesznek a könyvben ismertetett eszközökkel megkezdeni ezen munkát.

A könyv jól strukturált felépítésével is megpróbálja kielégíteni az eltérő igényeket. Az első fejezet minden érdeklődő számára hasznos általános bevezető, illetve módszertani ismereteket tartalmaz.  A második fejezet az adattárházak létrehozásának és alkalmazásának kérdéseivel foglalkozik. Az ezt követő fejezetek azok számára hasznosak, akik az adatbányászati technikák részleteire kíváncsiak. A kötet egy, a különböző üzleti alkalmazások jellegzetességeit tárgyaló résszel zárul. Több mint 150 ábra és csaknem 50 táblázat segíti a leírtak jobb megértését. A könyvben szerepelnek a professzionális üzleti felhasználásban elterjedt szoftverek úgy, mint az SPSS és Clementine, illetve ismertetésre kerül az iparág független adatbányászati módszertani szabvány a CRISP.

A könyvet Dr. Abonyi János, a Veszprémi Egyetem Műszaki Informatika, Gazdasági Informatikus, Műszaki Menedzser, Mechatronika, és Gépész- és Vegyészmérnök B.Sc. és M.Sc. szakjain tárgyfelelős oktató szerkesztette. A könyv lektorálásában és az adatbányászat módszertani fejezetének elkészítésében közreműködtek az SPSS képviselet munkatársai is.

 
Adatbányászat
adatbanyaszat.jpg
arrow.gif Szerzők: Pieter Adriaans - Dolf Zantinge
Panem
arrow.gif Oldalak: 160
arrow.gif ISBN: 963-545-367-1
arrow.gif Elérhető: www.panem.hu
arrow.gif Ára: 2.900 Ft
Az adatbányászat azzal foglalkozik, hogy a nagy adatbázisokban rejtett adatokat, ismeretlen mintákat és szabályokat tárjon fel. Az adatbányászat alkalmazásával jelentős előnyre tehetnek szert a gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi szervezetek, de hasznos lehet bármely olyan cégnél, ahol fontos a célirányos marketing. Az adatbányászat segítséget nyújt a döntések meghozatalában, a belső folyamatok jobb megértésében, javításában és a teljesítmények növelésében.
 
Mesterséges Intelligencia - Alapismeretek
mest_int.jpg
arrow.gif Szerzők: Alison Cawsey
Panem
arrow.gif Oldalak: 207
arrow.gif ISBN: 963-545-285-3
arrow.gif Elérhető: www.panem.hu
arrow.gif Ára: 2.900 Ft
A mesterséges intelligencia bemutatása lényeges része a számítástudományok tananyagának. A mesterséges intelligenciával foglalkozó könyvek az utóbbi időben egyre hosszabbá váltak, ez a könyv azonban megkísérli megfordítani ezt a tendenciát: kis mérete ellenére a mesterséges intelligencia témaköreinek igen széles skáláját öleli fel. A főbb témák bemutatását példák bemutatásával teszi szemléletessé. A könyv tömören és olvasmányosan vezet be a mesterséges intelligencia tudományába, így különösen alkalmas arra, hogy egyetemi kurzusok bevezető tananyagaként használják, ugyanakkor felkészíti az olvasót a szakterület számos érdekes oldalának mélyebb tanulmányozására.
 
Adatbányászat - Koncepciók és technikák
adatb_tech.jpg
arrow.gif Szerzők: Jiawei Han, Micheline Kamber
Panem
arrow.gif Oldalak: 532
arrow.gif ISBN: 963-545-394-9
arrow.gif Elérhető: www.panem.hu
arrow.gif Ára: 5.900 Ft
A mű megjelentetésének motivációját jelentette, hogy nagy mértékben megnőtt az adatgenerálás és adatgyűjtés szerepe a társadalom legkülönbözőbb területein: kiskereskedelmi termékek, alkalmazási területek számítógépesítése, kormányzati tranzakciók, képfeldolgozás, műholdas adatkiértékelések. Az adatbányászat alapfogalmainak ismertetése után az adattárházak modelljeit, architektúráit és ezek megvalósítását tárgyalja. Foglalkozik a nagy méretű adatok előfeldolgozási kérdéseivel, illetve az adatbányászat nyelvi kérdéseivel, rendszerarchitektúráival. Vizsgálj az az adatok karakterizációs kérdéseit, statisztikai kiértékelését nagy adatbázisokban. Tárgyalja a nagy adatbázisokban történő összekapcsolási szabályok alapján történő adatbányászat kérdéseit egydimenziós és többdimenziós esetekben. Foglalkozik az osztályozással és előrejelzésekkel, becslésekkel. Szól az adatcsoportosítás kérdéséről különféle adattípusok vonatkozásában: hierarchikus, sűrűségen alapuló, rács alapú módszerek segítségével; az összetett szerkezetű adatok (téradatbázisok, multimédia, szöveges adatbázisok stb.) természetének vizsgálatáról; az adatbányászat alkalmazásáról különféle területeken: orvosbiológia, pénzügy, kiskereskedelem, telekommunikáció. Végül pedig az adatbányászat várható fejlődési irányait, jövőjét taglalja.
 
Információból üzleti érték - Az információbróker környezete és tevékenysége
infobroker_borito.jpg
arrow.gif Szerzők: Tanulmány gyűjtemény
Mibe, 2006
arrow.gif Oldalak: 320
arrow.gif ISBN: 963-060-190-7
arrow.gif Elérhető: www.mibe.info
arrow.gif Ára: 2.550 Ft
A kiadvány fejezetei az információbrókerséggel és annak környezetével foglalkoznak. A neves hazai és külföldi szakemberek által írt tanulmányokat tartalmazó kiadvány mindenki számára hasznos lehet, aki az információszerzésben, információs üzletben érdekelt. A hiánypótló mű körbejárja az információ bróker feladatkörét, szerepeit, piaci és szabályozási környezetét, és természetesen bemutatja az információkeresés és kinyerés technológiáit, így az adatbányászatot és szövegbányászatot is. A könyv jelentős mértékben támaszkodik korábbi publikációkra és konferenciaanyagokra, pontosabban azok frissített változataira. A könyv számos felsőoktatási intézmény hivatalos tananyaga.